Lista politicilor active

Nume Tip Consimțământul utilizatorului
Politici de confidențialitate și de utilizarea a cookie-urilor Politica site-ului Toți utilizatorii

Sumar

Prezenta Politică de confidențialitate și de utilizare a cookie-urilor reprezintă acordul dintre Asociaţia “Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” România (ALSDGC România)  și utilizatorul/vizitatorul care accesează, sau inițiază înscrierea sau orice altă modalitate prin care intră în contact („Utilizator”) cu platforma de eLearning (“Platforma”). Serviciile și resursele pe care le furnizăm prin intermediul Platformei, precum și alte activități conexe, vor fi denumite colectiv „Servicii”.

Platforma eLearning poate colecta date cu caracter personal de la utilizatori. Folosind serviciile și/ sau accesând platforma, consimțiți să colectăm, stocăm și să procesăm datele dumneavoastră, așa cum este detaliat în prezenta politică.

Pentru a putea fi utilizator al acestei platforme este necesar să acceptați fără rezerve condițiile menționate în acest document, iar utilizând platforma vă asumați înțelegerea și respectarea prezentei politici. Sunteți singurul responsabil pentru utilizarea platformei și pentru respectarea politicii. Drepturile dumneavoastră sunt personale și netransferabile. Aceasta înseamnă că dumneavoastră sunteți responsabil și pentru situația în care altcineva folosește numele dumneavoastră de utilizator și parola pentru a accesa platforma.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră totală, de a schimba oricare dintre condițiile menționate în această politică. Vă vom notifica despre schimbările apărute prin postarea lor pe platformă sau prin alte mijloace rezonabile de notificare.

Orice modificare a acestor condiții va fi valabilă imediat după notificarea dumneavoastră, cu excepția cazului în care vom indica o modalitate alternativă. Utilizarea Platformei după notificarea modificărilor aduse acestei politici va fi considerată ca acceptare a modificărilor. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să modificăm, să limităm sau să întrerupem orice funcționalitate, conținut sau aspect ale Platformei, precum și orice element legat de utilizarea serviciilor.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU DISPOZIȚIILE ACESTEI POLITICI, SINGURA SOLUȚIE POSIBILĂ ESTE ÎNCETAREA UTILIZĂRII PLATFORMEI ȘI / SAU A SERVICIILOR, ACOLO UNDE SE APLICĂ.

Politică întreagă

Politici de confidențialitate și de utilizarea a cookie-urilor

1. Politica de confidențialitate

1.1 Introducere

Informațiile de mai jos vă sunt furnizate pentru ca dumneavoastră să aveți o imagine corectă a activității noastre prin intermediul Platformei, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Veți găsi, de asemenea, informații privind identificarea noastră, obiectivele, drepturile dumneavoastră și căile concrete de realizare a acestora. Confidențialitatea datelor este una dintre preocupările noastre principale.

ALSDGC România este controlorul datelor dumneavoastră personale cu privire Politici de confidențialitate și de utilizarea a cookie-urilor la protecția datelor cu caracter personal:

 • Asociaţia “Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” România (ALSDGC România)
 • Adresa: Str. Lucrafărului, nr. 6., Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
 • CIF: 14661258
 • E-mail: .office@alsdgc.ro
 • Telefon: +40 745646004
 • Responsabil cu Protecția Datelor: office@alsdgc.ro

Cu această Politică de confidențialitate, vă informăm cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea acestui platformă. Dacă sunteți redirecționat către alte platformă-uri prin intermediul unui link, se va aplica politica de confidențialitate a operatorului respectiv. Vă recomandăm să vă informați în legătură cu prelucrarea datelor personale pe platforma respectiv. Știm că protecția datelor dumneavoastră este importantă pentru toate persoanele fizice și apreciem încrederea pe care ne-o acordați. ALSDGC România respectă cu strictețe dispozițiile legale ale legislației aplicabile privind protecția datelor atunci când colectează, procesează și utilizează datele dumneavoastră.

Această politică de confidențialitate prezintă detalii privind colectarea și utilizarea datele dumneavoastră personale în scopul furnizării serviciilor noastre, ceea ce vă permite să utilizați platforma noastră, conținutul și să vă conectați cu alte persoane în procesul de învățare colaborativă.

1.2 Date cu caracter personal

Conform Regulamentului UE privind protecția generală a datelor (GDPR), datele cu caracter personal sunt definite ca:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Dacă aveți un cont în platformă, vom procesa datele dumneavoastră personale introduse manual de dumneavoastră sau pe care le-am agreat astfel în prealabil, cum ar fi:

 • Numele, țara / teritoriul domiciliului, orașul, instituția, profesia, specialitatea, vârsta, sexul, limba preferată;
 • Adresa de e-mail, adresa IP;
 • Date despre modul în care utilizați platforma, activitatea pe platformă, activitățile din cursuri și notele obținute în cursuri în platforma de eLearning, feedbackul furnizat;
 • Alte informații privind accesul și acțiunile efectuate pe Platformă, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul forumurilor de discuții, plasarea de feedback, comentarii sau solicitări prin intermediul Platformei sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea platformei.

Unele date sunt stocate doar în baza vizitei dumneavoastră. Când vizitați platforma noastră, browserul de pe dispozitiv trimite automat informații către serverul nostru. Aceste informații sunt stocate temporar într-un așa-numit fișier jurnal.

Următoarele informații sunt colectate și stocate până la ștergerea automată: adresa IP a computerului solicitant; data și ora accesului; numele și adresa URL a fișierului accesat; platforma web de la care se face acces ("URL-ul referrer"); dacă este cazul, motorul de căutare pe care l-ați utilizat; browserul utilizat; și, dacă este cazul, sistemul de operare al computerului dumneavoastră, precum și numele furnizorului dumneavoastră de Internet.

1.3 Pentru ce scop și în ce bază legală colectăm datele dumneavoastră?

Colectăm datele datele dumneavoastră personale pentru a avea acces la cele mai bune conținuturi online, pentru a vă oferi feedback și pentru o experiență foarte bună pe platforma noastră. Respectăm drepturile utilizatorilor noștri privind protecția datelor și drepturile de confidențialitate pe care le aveți; nu avem niciun interes în colectarea datelor dincolo de ceea ce este necesar pentru ca platforma să funcționeze optim și să primiți serviciile așteptate. Suntem conștienți de obligațiile noastre legale și am luat toate măsurile ca platforma de eLearning  să fie 100% compliantă cu cerințele GDPR.

Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale este GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date - și aceste scopuri se înscriu în:

 • Articolul 6.1 (a), Consimțământul
 • Articolul 6.1 (b), Contract
 • Articolul 6.1 (f), Interes Legitim

Interesele legitime pe care le urmărim noi sau terțe persoane care furnizează servicii anexe sunt următoarele:

 • Informații despre activitățile noastre;
 • Furnizarea de conținuturi de învățare online prin intermediul platformelor eLearning;
 • Asigurarea sesiunilor securizate de autentificare pentru accesarea platformelor de eLearning;
 • Comunicarea cu alte persoane interesate de aceleași subiecte;
 • Statistici despre activitatea dumneavoastră online pentru a evalua programul nostru și pentru a îmbunătăți procesul și conținutul.
 • Alte:
  • Asigurarea conexiunii cu platforma;
  • Asigurarea utilizării în condiții optime a Platformei;
  • Evaluarea statistică utilizând un marker anonim pentru a optimiza procesele online, precum și pentru a crește calitatea și tipul ofertelor noastre;
  • Evaluarea securității și stabilității sistemului;
  • În alte scopuri administrative.

1.4 Cum vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vom procesa (colecta, stoca și utiliza) informațiile pe care le furnizați într-un mod compatibil cu Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (GDPR). Vom depune efortul ca datele dumneavoastră să fie corecte și actualizate în sistemul nostru și să nu le păstrăm mai mult decât este absolut necesar. Menținem un registru al politicii privind datele personale, organizat pentru fiecare tip de date colectate. Ne reafirmăm angajamentul nostru de a procesa doar cantitatea minimă de date necesare. Suntem obligați să păstrăm anumite informații în conformitate cu prevederile legale, cum ar fi informațiile necesare pentru auditul activității noastre ca furnizori de servicii digitale. Timpul necesar păstrării anumitor tipuri de date cu caracter personal poate fi reglementat și de cerințe specifice sectorului de activitate și de practicile uzuale. Datele personale pot fi păstrate în plus față de aceste perioade, în funcție de necesitățile legate de mandatul pe care ni-l acordați.

1.5 Vom comunica datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane?

Este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor noștri de servicii contractați în scopul asigurării serviciilor către dumneavoastră. Orice terțe părți cu care putem împărtăși datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze în siguranță datele dumneavoastră și să le utilizeze numai pentru a livra serviciul pe care îl oferă în numele nostru și în numele dumneavoastră. Atunci când nu le mai sunt necesare datele dumneavoastră pentru a îndeplini serviciul, aceștia vor urma procedurile agreate de protecție. Dacă dorim să transmitem datele dumneavoastră personale unor alte terțe părți, vom face acest lucru numai după obținerea consimțământului dumneavoastră, cu excepția cazului în care suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru. Dacă doriți lista actualizată al tuturor furnizorilor de servicii externe, vă rugăm să contactați office@alsdgc.ro și veți primi o copie a acesteia.

1.6 Pentru cât timp datele dumneavoastră vor fi păstrate?

Vom procesa diferite tipuri de date cu caracter personal atâta timp cât acest lucru este necesar și în mod proporționat cu scopul pentru care acestea au fost furnizate. Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pentru timpul cel mai scurt posibil, ținând cont de prevederile legale și de tipul serviciilor furnizate. Vom păstra datele dumneavoastră pentru o perioadă de 5 ani de la ultima dumneavoastră activitate pe această platformă. Atâta timp cât sunteți activ pe platforma noastră, puteți exercita drepturile dumneavoastră prin intermediul metodelor disponibile de contact ce pot fi găsite în pagina de profil.

1.7 Care sunt drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal?

În orice moment atâta timp cât deținem sau procesăm datele dumneavoastră personale, dumneavoastră, ca persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a accesa - aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră
 • Dreptul de a modifica - aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dumneavoastră, cele care sunt inexacte sau incomplete.
 • Dreptul de a fi uitat - în anumite circumstanțe puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din baza noastră de date.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea - în cazul în care există anumite condiții pentru a avea dreptul de a restricționa prelucrarea.
 • Dreptul la portarea datelor - aveți dreptul ca datele pe care le deținem să vă fie puse la dispoziție pentru a le transfera unei alte organizații.
 • Dreptul de a formula obiecții - aveți dreptul de a formula obiecții față de anumite scopuri de procesare, cum ar fi marketingul direct.
 • Dreptul de opunere a prelucrării automate, inclusiv al creării de profile - aveți, de asemenea, dreptul de a vi se aplica efectele juridice ale normelor privind prelucrarea sau profilarea automată.
 • Dreptul la intervenție de către instituțiile abilitate: în cazul în care refuzăm cererea dumneavoastră în baza dreptului de acces, vă vom oferi o justificare a răspunsului nostru. Aveți dreptul de a formula reclamații.

1.8 Solicitări și proceduri de răspuns privind exercitarea drepturilor

Aveți dreptul să fiți informat privind datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră și să efectuați sau să solicitați efectuarea de corecturi, dacă este necesar, sau să solicitați prelucrarea restricționată a datelor dumneavoastră personale. Aveți dreptul să vă fie șterse datele dumneavoastră dacă nu mai doriți să stocăm sau să procesăm datele dumneavoastră personale.

Puteți adresa următoarele solicitări direct din pagina de Profil > Confidențialitate și politici > Solicitare de date:

 • Contactează Responsabilul cu protecția datelor ALSDGC România (office@alsdgc.ro).
 • Solicită exportul tuturor datelor dumneavoastră personale.
 • Ștergeți toate datele personale.

Solicitările dumneavoastră de export, modificare sau prelucrare restricționată a datelor sau ștergerea, vor primi un răspuns de la noi în maximum 30 de zile de la adresarea solicitării. Cererea dumneavoastră poate fi aprobată, fără însă a fi obligatorie aprobarea, în conformitate cu politica de confidențialitate și de utilizare a cookie-urilor și cu regulile și reglementările în vigoare. Însă veți primi o motivație detaliată a deciziei Responsabilului cu protecția datelor.

1.9 Consimțământ

Prin acceptarea acestei Politici de confidențialitate, ne dați permisiunea de a procesa datele dumneavoastră personale în scopurile expres menționate. Acordul cu această politică de confidențialitate și de utilizare a cookie-urilor va fi considerat consimțământ explicit și vom păstra o copie a înregistrărilor acestui consimțământ în baza noastră de date în scopuri de audit.

În orice moment puteți să vă retrageți consimțământul accesând profilul dumneavoastră din platformă sau scriind Responsabilului cu protecția datelor la office@alsdgc.ro.

1.10 Reclamații

În situația în care doriți să formulați o reclamație în legătură cu modul în care datele dumneavoastră personale vă sunt procesate sau în legătură cu răspunsul nostru la solicitarea dumneavoastră, aveți dreptul să vă adresați direct Responsabilului cu protecția datelor al ALSDGC România (office@alsdgc.ro), Autorității de supraveghere din România.

2. Politica de utilizare a cookie-urilor

2.1 Introducere

Protejarea zonei dumneavoastră private în timpul utilizării platformei nostru este un aspect extrem de important pentru noi. Acesta este motivul pentru care vă menținem la curent în detaliu cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter personal.

Dreptul de a utiliza datele cu caracter personal și datele anonime revine ALDGC Romania în limitele prevăzute de lege, cu excepția drepturilor persoanelor vizate descrise mai sus.                                                                                                 

Platforma folosește software pentru analiza utilizării și a traficului. Prin evaluarea acestor date, pot fi obținute informații utile privind nevoile utilizatorilor. Aceste informații contribuie la îmbunătățirea calității platformei. Mai precis, pentru fiecare accesare a platformei, următorul set de date este stocat fără restricții:

 • Forma anonimă a adresei IP a calculatorului solicitant;
 • Data și ora vizitei sau cererii;
 • Numele paginii pe care ați consultat-o sau fișierul pe care l-ați vizitat;
 • Consultați pagina pe care o vizualizează această pagină;
 • Browserul folosit de utilizator, inclusiv versiunea browserului;
 • Sistemul de operare folosit de utilizator.

Un cookie este un mic fișier text care salvează setările de Internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Browserul dumneavoastră web descarcă acest fișier când accesați pentru prima dată o pagină web. Data viitoare când accesați această pagină web cu același dispozitiv, cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la platforma web al cookie-ului primar sau la o altă pagină web a unui fișierelor cookie terță parte. Astfel, pagina web recunoaște că ați vizitat din nou pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

Unele fișiere cookie sunt foarte utile deoarece pot îmbunătăți experiența utilizatorilor în cazul reaccesării unei pagini web. Cu condiția să utilizați același terminal și același browser ca înainte, fișierele cookie vă reamintesc, de exemplu, preferințele dumneavoastră, comunică modul în care utilizați o pagină și se adaptează la interesele și nevoile dumneavoastră personale. Majoritatea cookie-urilor noastre sunt șterse automat de pe hard disk după încheierea sesiunii ("Cookies pentru sesiuni"). În plus, folosim și cookie-uri care rămân pe hard disk după ce sesiunea este finalizată. Acest lucru vizează în primul rând îmbunătățirea experienței utilizatorului în cazul accesării unei noi pagini web, prin adaptarea ulterioară a paginii web la nevoile dumneavoastră personale, optimizând astfel timpul de încărcare.

Cookies care nu necesită consimțământul dumneavoastră sunt Cookies absolut necesare, denumite și "strict necesare", oferă funcții fără de care nu puteți utiliza pagina web corect. Aceste cookie-uri sunt folosite exclusiv de noi și sunt așa-numitele module cookie First Party. Ele sunt stocate numai pentru sesiunea curentă a browserului de pe computer. Cookies absolut necesare. Avem o "sesiune-cookie" pentru caracteristica de conectare. Fără acest fișier cookie nu este posibil să vă conectați și să nu funcționeze funcțiile de conectare.

În plus, cookie-urile asigură, de exemplu, schimbarea paginii http în https la funcționalitatea paginii și respectarea cerințelor de securitate a transferului de date. Nu aveți nevoie în mod necesar de acordul dumneavoastră pentru utilizarea cookie-urilor necesare.

Cookie-urile care sunt absolut necesare nu pot fi dezactivate utilizând funcția acestei pagini. Cu toate acestea, acestea pot fi dezactivate în orice moment utilizând browserul pe care îl utilizați. Consultați instrucțiunile de mai jos.

Cookie-urile care, conform definiției legale, nu sunt neapărat necesare pentru utilizarea paginii web, dar care îndeplinesc sarcini importante. Fără aceste cookie-uri, funcțiile care asigură navigarea confortabilă pe pagina noastră web, cum ar fi formularele pre-completate, nu vor mai fi disponibile. Setările precum selectarea limbii nu pot fi salvate și trebuie resetate pe fiecare pagină. În plus, nu mai avem oportunitatea de a vă oferi oferte personalizate.

Puteți seta browser-ul dumneavoastră astfel încât cookie-urile să fie create numai cu consimțământul dumneavoastră sau în general să fie respinse. Rețineți, totuși, că fără cookie-uri, anumite zone ale paginii web nu pot fi utilizate sau pot fi utilizate parțial.

Puteți controla utilizarea cookie-urilor și puteți preveni configurarea browserului după cum urmează:

 • Microsoft Edge și Internet Explorer Consultați https://support.microsoft.com/ Extras - Opțiuni Internet - Card de înregistrare extins - în secțiunea "Verificare de securitate" Trimiteți cereri "Nu urmăriți" către paginile web vizitate cu Internet Explorer "Nu urmăriți" - confirmați
 • Google Chrome: consultați https://support.google.com/chrome/ Meniu - Setări - Setări extinse - sub "Protecția datelor" faceți clic pe "Setări de conținut" - sub "Cookies" câmpurile dorite - confirmați
 • Firefox: consultați https://support.mozilla.org/ Meniu - Setări - Protecție date - în secțiunea Cronică Verificați "Creați setări definite de utilizator" - în secțiunea "Cookies" faceți setările dorite - confirmați
 • Safari: consultați https://support.apple.com/ Safari - Setări - Protecția datelor - în secțiunea "Date despre cookie-uri și pagini web", faceți setările dorite - confirmați

Pentru orice întrebări suplimentare despre modul în care sunt procesate datele personale și pentru a vă exercita drepturile de mai sus, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la office@alsdgc.ro